About – Slovak

Eva_Pieronova

Eva Pieronová pochádza zo Žiliny (Slovenská republika). K spevu ju priviedla stará mama, ktorá jej spievala už od raného detstva. Už ako päť ročná začala chodiť do umeleckej školy na hodiny klavíra. Postupom času objavila jej pedagogička Kája Smrekovská, že má nadanie na spev. Preto sa rozhodla, že ju bude viesť viac týmto smerom. Eva dokončila absolutórium na umeleckej škole v obore hra na klavíri a v obore spev.

Eva pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline pod vedením mezzosopranistky Evy Safončíkovej.

Jej ďalšie kroky viedli na vysokú školu, konkrétne na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici pod vedením významnej profesorky Evy Blahovej. Už počas druhého ročníka vysokej školy prešla konkurzom v Štátnej opere v Banskej Bystrici do pripravovanej Verdiho opery La Traviatta, kde si zahrala postavu Anniny. Stala sa v tom čase najmladšou členkou operného súboru. V Štátnej opere v Banskej Bystrici zotrvala dva roky.

V roku 2010 sa zúčastnila kurzov v Karlových Varoch, kde si ju všimol taliansky profesor Antonio Carangelo. Jej hlas ho zaujal natoľko, že jej ponúkol štúdium vo Viedni pod jeho vedením. Eva si počas dvoch rokov osvojila náročnú belcantovú techniku. Jej hlas napredoval tak, že po krátkom čase už spievala virtuózne koloratúrne árie.

 

V nasledujúcich obdobiach prevažne vystupovala na zahraničných scénach zameraných na koncertnú činnosť.

■    Koncert v Miláne, spolupráca s dirigentom Daniele Ferrari (2009)

■    Spolupráca s významnou korepetítorkou  Ariadna Zagrean – Chiba, Viedeň (2011-2015)

■    Koncert v  Castelfranco Veneto (Taliansko), spolupráca s dirigentom Marco Titotto (2012-2013)

■    Koncert v meste Zábřeh na Morave, spolupráca s dirigentom Ivanom Paříkom (2014)

Od roku 2016 spolupracuje s klaviristom Bohušom Balkom, s ktorým sa zúčastnila na Prehliadke operných talentov v Prahe. V júni 2017 sa zúčastnila nahrávania pre slovenský rozhlas – Rádio Devín.

Jej hlas  disponuje vysokými koloratúrami, no tmavé zafarbenie hlasu a technika jej umožňuje zaspievať aj dramatickejší repertoár.